คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันรัชต์ภาคย์

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

หลักสูตรที่เปิดสอน

แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

แบบประเมินคณาจารย์ในคณะ

กิจกรรมคณะ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ต)
11ก.ค.

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ต)

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ต)

ทางหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ได้รับการตรวจประคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566
11ก.ค.

ทางหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ได้รับการตรวจประคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566

ทางหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ได้รับการตรวจประคุณภาพการศึกษาภายใน

การตรวจประเมินคุณภายใน ประจำปีการศึกษา 2566

ข้อมูลการติดต่อ

Scroll to Top